Projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
10 appartementen en commerciele ruimtes
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2010/2011
Mijn bijdrage: advies en bouwbegeleiding, selectie en contractering aannemer, bouwdirectie tijdens het gehele bouwtraject



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
woonhuis nieuwbouw
Plaats: Groeningen
Jaar van realisatie: 2010/2011
Mijn bijdrage: selectie architect, opstellen werkomschrijving, contractering aannemer, algehele bouwdirectie/bouwbegeleiding en advies, oplevering en nazorg



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
vernieuwen dak en renovatie gevel woonhuis
Plaats: Groeningen
Jaar van realisatie: 2012
Mijn bijdrage: aanvraag omgevingsvergunning, advisering en opstellen werkomschrijving, aanvragen en contracteren div. uitvoerende partijen, bouwbegeleiding



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw uitdeukerij en spuiterij
Plaats: Groeningen
Jaar van realisatie: 2011/2012
Mijn bijdrage: bespreken planvorming, selectie architect, advisering en opstellen werkomschrijving, prijsaanvraag en contractering aannemer, bouwbegeleiding/bouwdirectie



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
verbouwing gevel winkelpand
Plaats: Boxmeer
Jaar van realisatie: 2012
Mijn bijdrage: vooroverleg (wabo) met de gemeente Boxmeer, regelen tekenwerk en uitwerken detaillering, aanvragen omgevingsvergunning, opstellen werkomschrijving, aanvragen offertes bouwkundige werkzaamheden, contractvorming bouwbedrijf, begeleiding uitvoering bouw, oplevering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw 18 appartementen, supermarkt en parkeergarage "De Linde"
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2013
Mijn bijdrage: begeleiden van de gehele ontwikkeling van initiatief tot planvorming, gehele offerte-traject aannemers, algehele bouwdirectie en bouwbegeleiding



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw en deels verbouw van Gemeenschapshuis De Pit
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2013
Mijn bijdrage: begeleiden bezuinigingsronde en prijsonderhandeling met aannemer, algehele bouwdirectie en bouwbegeleiding



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
gezondheidscentrum en 31 woningen op het voormalige Boerenbond terrein
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2014/2015
Mijn bijdrage: begeleiden van de gehele ontwikkeling van initiatief tot planvorming, gehele offerte-traject aannemers, algehele bouwdirectie en bouwbegeleiding



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
uitbreiding en wijziging woonkamer en keuken, aanleg overdekt terras, realiseren berging
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2015
Mijn bijdrage: algeheel advies, opstellen werkomschrijving, prijsaanvragen en contractvorming uitvoerende partijen, begeleiding uitvoering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw woonboerderij met losse schuur/paardenstal
Plaats: Melderslo
Jaar van realisatie: 2015-2016
Mijn bijdrage: selectie architect, opstellen bestek/werkomschrijving, prijsaanvragen en contractvorming met bouwkundige aannemers en installatiebedrijven, begeleiding gehele uitvoeringstraject inclusief kwaliteitscontroles



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
realisatie aanbouw woonkamer met buitenterras, plaatsen dakkapel, uitbreiden keuken en slopen schoorsteen
Plaats: Vierlingsbeek
Jaar van realisatie: 2016
Mijn bijdrage: schetsen ontwerp, opstellen werkomschrijving, prijsaanvragen uitvoerende partijen, begeleiding uitvoeringstraject



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw luxe villa
Plaats: Vierlingsbeek
Jaar van realisatie: 2016
Mijn bijdrage: opstellen werkomschrijving, contractering aannemers, algehele bouwdirectie⁄bouwbegeleiding en advies, oplevering en nazorg



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw bedrijfsgebouw transportbedrijf
Plaats: Boxmeer
Jaar van realisatie: 2017
Mijn bijdrage: advies en bouwbegeleiding vanaf einde ruwbouw, oplevering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
woonhuis nieuwbouw
Plaats: Vierlingsbeek
Jaar van realisatie: 2017
Mijn bijdrage: selectie architect, opstellen werkomschrijving en advisering, contracteren aannemer



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
luxe woning met rieten dak
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2017/2018
Mijn bijdrage: hulp bij beoordeling en contracteren bouwkundig aannemer, algehele bouwbegeleiding en advisering en oplevering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
renovatie 20 vakantiewoningen
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2018
Mijn bijdrage: advies bij prijsvorming met aannemer, algehele bouwdirectie/bouwbegeleiding, oplevering en nazorg



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw kantoor en productiehallen
Plaats: Nieuw-Bergen
Jaar van realisatie: 2018
Mijn bijdrage: advies bij prijsvorming met aannemer, bouwbegeleiding, oplevering en nazorg



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw luxe vrijstaande woning
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2018
Mijn bijdrage: beoordeling en advies bij offertes aannemers, algehele bouwbegeleiding en advies en oplevering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
20 huurappartementen en 30 zorgappartementen en een parkeerkelder “Hof van Loon”
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2018
Mijn bijdrage: begeleiding van de gehele ontwikkeling van initiatief tot planvorming, gehele offerte traject aannemer, algehele bouwdirectie en bouwbegeleiding



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw woning
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2018
Mijn bijdrage: opstellen werkomschrijving/bestek, prijsaanvragen en contractvorming met bouwkundig aannemer, begeleiding gehele uitvoeringstraject inclusief kwaliteitscontroles en eindoplevering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw woning met atelier
Plaats: Groessen
Jaar van realisatie: 2018
Mijn bijdrage: advies bij contracteren ontwikkelaar en bouwkundig aannemer en algehele bouwdirectie tijdens uitvoering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw woning
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2018/2019
Mijn bijdrage: voorstellen architect en hulp bij planbeoordeling, opstellen werkomschrijving, prijsaanvragen en contractvorming met bouwkundige aannemers en installatiebedrijven, begeleiding gehele uitvoeringstraject inclusief kwaliteitscontroles en eindoplevering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
nieuwbouw 32 vakantiewoningen
Plaats: Overloon
Jaar van realisatie: 2019
Mijn bijdrage: advies bij prijsvorming met aannemer, algehele bouwdirectie/bouwbegeleiding, oplevering en nazorg



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
levensloopbestendige nieuwbouw woning
Plaats: Nieuw-Bergen
Jaar van realisatie: 2019
Mijn bijdrage: opstellen werkomschrijving, contracteren bouwkundig aannemer, algehele bouwdirectie tijdens uitvoering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
gezinshuis
Plaats: Groeningen
Jaar van realisatie: 2019
Mijn bijdrage: advies en algehele bouwdirectie tijdens uitvoering



Ketelaars Bouwhulp - projecten

Ketelaars Bouwhulp - projecten

Project:
levensloopbestendige nieuwbouw woning
Plaats: Vierlingsbeek
Jaar van realisatie: 2019
Mijn bijdrage: opstellen werkomschrijving, selectie en contracteren bouwkundig aannemer, advies en algehele bouwdirectie tijdens uitvoering